Doğru verilerin sağlanması, işlenmesi ve teslimi.

Tomba'yı kullandığınızda tek ve kapsamlı bir veri kaynağından yararlanırsınız: genel web. Günlük analizimiz milyonlarca web sitesini ve en güncel iş verilerini kapsar.

Neden Tomba'yı seçmelisiniz?

Tüm web ile senkronize edildi

Tomba, işlem yapılabilir iş verilerini bulmak için her gün milyonlarca web sayfasını ziyaret ediyor. Arama motorları gibi biz de sürekli olarak tüm web'in dizinini tutuyoruz ve başka hiçbir veritabanında bulunmayan verileri düzenliyoruz.

TB

Of annual data processed

K

Web pages crawled every minute

M

Websites sources of data

M

Professional email addresses indexed

Bir Sorunuz mu var?

SSS'lerimizi okuyun

Tomba ile dağıtılan veriler kamu kaynaklarını açıkladı.

Tomba, kamuya açıklanmış kaynaklardan elde edilen verileri dağıtarak şeffaflığı sağlar. Bu, Tomba'nın hizmetleri aracılığıyla sağlanan bilgilerin yalnızca kamuya açık olmakla kalmayıp, aynı zamanda zaten açıkça paylaşılmış olan platformlardan veya veritabanlarından da toplandığı anlamına gelir. Tomba, bu uygulamaya bağlı kalarak veri işleme konusunda etik bir yaklaşımı teşvik ederek kullanıcıların eriştikleri verilerin kökenlerini net bir şekilde anlamalarını sağlar. Bu yaklaşım, veri dağıtım sürecinin bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur.

Artık herkese açık kaynaklara sahip olmayan veriler kaldırılır.

Tomba, sağladığı verilerin doğruluğunu ve ilgililiğini sağlamaya kararlıdır. Bu taahhüdün bir parçası olarak, artık tanımlanabilir kamu kaynaklarına sahip olmayan tüm veriler, veri tabanlarından derhal kaldırılır. Bu politika, güncel olmayan veya artık kamuya açık olmayan bilgilerin dağıtılmamasını sağlayarak bireylerin ve kuruluşların gizliliğinin korunmasına yardımcı olur. Ayrıca Tomba tarafından sağlanan verilerin mevcut en güncel bilgileri yansıtacak şekilde güncel ve güvenilir kalmasını sağlar.

Veri sahipleri kendi verileri üzerinde kontrol sahibidir.

Tomba, bireylerin kişisel bilgileri üzerindeki gizliliğine ve kontrolüne yüksek öncelik vermektedir. Veri egemenliğinin öneminin bilincinde olan Tomba, veri sahiplerinin verilerini yönetmeleri ve kontrol etmeleri için mekanizmalar sağlar. Bu, Tomba'nın veritabanlarından bilgilerinin düzeltilmesi, güncellenmesi veya kaldırılmasını talep etme seçeneklerini içerir. Bu tür uygulamalar güveni ve hesap verebilirliği teşvik etmek, bireylerin kişisel verilerinin nasıl toplandığı, kullanıldığı ve paylaşıldığı konusunda söz sahibi olmasını sağlamak açısından önemlidir.

Web sitesi sahiplerinin, sayfalarını nasıl dizine eklediğimiz üzerinde kontrolü vardır.

Tomba, web sitesi sahiplerinin içerikleri üzerindeki özerkliğine saygı duyar ve onlara sayfalarının nasıl dizine ekleneceği konusunda kontrol sağlar. Web sitesi sahipleri, robots.txt dosyalarını kullanmak veya indeksleme ayarlarını yapmak için doğrudan Tomba ile iletişime geçmek gibi çeşitli yollarla sayfalarının Tomba tarafından indekslenmesine ilişkin tercihlerini belirtebilirler. Web sitesi sahiplerinin tercihlerine duyulan bu saygı, yalnızca web tarama ve indekslemeye yönelik en iyi uygulamalarla uyumlu olmakla kalmaz, aynı zamanda Tomba ile daha geniş web topluluğu arasında işbirliğine dayalı bir ilişki sağlar.